terug verder
VIP Vermogensbeheer Regelgeving

Regelgeving

VIP is geautoriseerd vermogensbeheerder en vergunninghouder ingevolge de Wet Toezicht Effectenverkeer (art 19) bij de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank (DNB). Tevens is VIP ingeschreven in de registers van de Dutch Securities Institute als gekwalificeerd effectenspecialist.

Als gevolg van de invoering van het Kapitaalakkoord Bazel 2 in de Wet op het financieel toezicht (Wft) dienen beleggingsondernemingen onder meer te voldoen aan de eisen betreffende de openbaarmaking van gegevens ten behoeve van het publiek. VIP publiceert deze gegevens als onderdeel van haar kwartaalrapportage richting haar cliŽnten. De Nederlandsche Bank heeft beoordeeld dat VIP aan haar publicatieverplichting voldoet.

VIP is onafhankelijk, zowel bij het inwinnen van research en informatie als bij het bepalen van haar beleggingsbeleid en met betrekking tot de keuze van haar beleggingskanalen.


Handreiking Beleggingsbeleid

De brancheorganisatie, waarin wij vertegenwoordigd zijn, heeft het initiatief genomen om de kwaliteit van het beleggingsbeleid (bij de dienstverlening gericht op particuliere cliŽnten) sectorbreed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Dit initiatief heeft geresulteerd in een tweetal documenten: de Handreiking beleggingsbeleid particuliere cliŽnten en de consumentenbrief inzake beleggingsbeleid.