VIP Vermogensbeheer Family office

Family office

Nu de zorg voor het beheer van uw vermogen uit handen is genomen, kunnen andere vragen rijzen. Bijvoorbeeld over erfrecht en fiscale vraagstukken omtrent uw vermogen. Onze dienstverlening gaat verder dan het beheer van uw beleggingen, waarbij u kunt denken aan bijvoorbeeld bewindvoering en executele. Het team van VIP is ook hier uw centrale aanspreekpunt. Omringd door een internationaal netwerk van onder andere accountants, fiscalisten, notarissen e.d., kunnen zij u begeleiden bij de meest uiteenlopende financiële vraagstukken.