terug verder

Kosten

Wat is Total Cost of Ownership
De Total Cost of Ownership (TCO) is een maatstaf voor de totale jaarlijkse kosten van een beleggingsproduct of beleggingsdienstverlening. Naast de kosten die u rechtstreeks aan uw beleggingsonderneming betaalt (directe kosten) zijn ook de (indirecte) kosten die u betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct, zoals een beleggingsfonds, relevant.

Deze kosten bepalen uiteindelijk het nettorendement van uw beleggingsportefeuille. Een TCO bevat daarom zowel de directe als de indirecte kosten.

Een verwachte TCO geeft u als belegger een inschatting van de hoogte van de kosten welke u op jaarbasis kunt verwachten. De variabele kosten, zoals bijvoorbeeld transactiekosten, worden hierbij op basis van een historisch gemiddelde bepaald. Ondanks dat de variabele kosten in de praktijk kunnen afwijken geeft dit een goede indicatie.

De totaal te verwachten kosten (TCO): VIP Vermogensbeheer
Middels uw beleggingen tracht u een doel te realiseren. Dit kunnen doelen zijn zoals pensioenopbouw, aflossing van uw hypotheek of een grote uitgave in de toekomst.

Voor het monitoren van uw vermogen vragen wij een vergoeding, de zogeheten beheervergoeding. Uw portefeuille wordt door ons ingevuld met verschillende beleggingsinstrumenten. De fondsbeheerders en ontwikkelaars van deze instrumenten brengen hiervoor kosten in rekening. Het is voor u van belang inzicht te hebben in de totale vergoeding benodigd voor het beheer van uw vermogen.

In onderstaand overzicht geven wij u een voorbeeld van de totaal te verwachten kosten (TCO) uitgesplitst in de kosten voor de dienstverlening vermogensbeheer en alle overige kosten op jaarbasis. In dit voorbeeld gaan we uit van een beheercliënt met een matig offensief beleggingsprofiel en een belegd vermogen van € 250.000. De portefeuille is opgebouwd uit diverse beleggingen, zoals beleggingsfondsen en gestructureerde producten.

Kosten Bedrag % van het belegd vermogen
Beheervergoeding € 2.000 0,80%
BTW over beheervergoeding € 420 0,17%
Prestatievergoeding € 0 geen
Transactiekosten * € 500 0,20%
Servicefee depotbank € 300 0,12%
 
Totale kosten VIP Vermogensbeheer € 3.220 1.29%
 
Lopende kosten beleggingsfondsen € 1.000 0,40%
Lopende kosten gestructureerde producten € 500 0,20%
 
Totale lopende kosten producten € 1.500 0.60%
 
Totale kosten vermogensbeheerder (TCO) € 4.720 1.89%

*) Dit zijn de gemiddeld te verwachten transactiekosten bij een lopende portefeuille in een jaar. De transactiekosten bij de start en het invullen van de portefeuille zijn buiten beschouwing gelaten. Dit, omdat deze kosten éénmalig zijn en hierdoor niet als een gemiddeld tarief doorberekend kunnen worden.

Lopende kosten van de beleggingsfondsen in de portefeuille:

In het overzicht staan kosten vermeld van de beleggingsfondsen. Deze zogeheten “lopende” kosten worden niet rechtstreeks in rekening gebracht, maar worden verwerkt in het rendement, ofwel de koers van het beleggingsfonds.

De lopende kosten bij beleggingsfondsen bestaan onder meer uit de management fee, de administratiekosten, accountantskosten, vergunningen, belastingen en de bewaarvergoeding. Niet inbegrepen zijn de toe- en uittredingskosten van participanten, transactiekosten van beleggingen, eventuele prestatievergoeding en interestkosten op de bankrekening. Hoeveel de lopende kosten zijn en welke kosten er precies in rekening worden gebracht staan vermeld in het prospectus van het beleggingsfonds en in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi).