VIP Vermogensbeheer voor insiders

Beheer voor insiders

Insiders zijn betrokken personen die uit hoofde van hun functie of positie regelmatig over koersgevoelige informatie of andere vertrouwelijke marktinformatie beschikken of kunnen beschikken. Zij zijn onderworpen aan regelgeving inzake handel in bepaalde effecten waardoor zij niet mogen beleggen. Daarin kan VIP in overleg met u en uw compliance-officer een oplossing bieden.