VIP Vermogensbeheer

Over VIP

VIP Vermogensbeheer is opgericht in 1996. Directie en medewerkers hebben zeer ruime beleggingservaring. Zij zijn hiervoor allen werkzaam geweest als (senior) vermogensbeheerder en senior beleggingsadviseur bij ABN AMRO.

Maatwerk, deskundigheid, integriteit en transparantie is het credo van VIP. Het vermogens- beheer wordt exact toegespitst op de wensen van de cliënt, zodat VIP de dagelijkse zorg over het vermogen van u overneemt. Afhankelijk van uw wensen, vindt periodiek een voortgangsgesprek over uw vermogen plaats. Vier keer per jaar ontvangt u een uitgebreide kwartaalrapportage inzake de beleggingsactiviteiten in uw portefeuille. Hierin vindt u onder andere een duidelijk overzicht van de kostenstructuur.