terug verder

Vermogensbeheer

U heeft te weinig tijd en/of ervaring om zelf te beleggen. Daarom geeft u het beheer van uw portefeuille uit handen. In een aantal persoonlijke gesprekken komen uw wensen en behoeften inzake uw beleggingen aan de orde. Aan de hand daarvan wordt in overleg het meest passende risicoprofiel bepaald, zodat er een juiste verdeling over de verschillende beleggingscategorieën vastgesteld wordt.

Middels een volmacht verleent u VIP de mogelijkheid om voor uw rekening de dagelijkse zorg over het vermogen te beheren.

De volgende stap is de samenstelling van de portefeuille. Hierbij volgen wij de ontwikkelingen op de Nederlandse, Europese, mondiale en financiële markten. Het beleggingsbeleid is erop gericht om het vermogen over een langere periode in waarde te laten toenemen.

Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreid overzicht met daarop uw vermogen, het behaalde rendement, de mutaties, de gemaakte kosten, alsmede onze beleggingsvisie. Afhankelijk van uw wens vindt periodiek een voortgangsgesprek over uw portefeuille plaats.